องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000012
วันนี้ 000034
วานนี้ 000038
เดือนนี้ 000889
เดือนก่อน 000717
ปีนี้ 007538
ปีก่อน 014148
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต(Anti-Corruption Toolbox) - 28 พ.ค. 64(ดู 29) 
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน - 29 มี.ค. 64(ดู 64) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล - 25 มี.ค. 64(ดู 74) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน เรื่อง รูปแบบการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน - 24 มี.ค. 64(ดู 106) 
  ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ - 21 ม.ค. 64(ดู 102) 
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน - 8 ม.ค. 64(ดู 108) 
  ขอความอนุเคราะห์ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2564 - 13 พ.ย. 63(ดู 108) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 64(ดู 78) 
  ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 12 ม.ค. 64(ดู 83) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12 เพิ่มเติม) - 19 พ.ค. 63(ดู 132) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 11) - 12 พ.ค. 63(ดู 137) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 12) - 29 เม.ย. 63(ดู 181) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 9) - 29 เม.ย. 63(ดู 143) 
  แบบบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.3) ประจำปีภาษี 2563 (หมู่ 5) - 29 เม.ย. 63(ดู 160) 

ภาพกิจกรรม

ภาพการดำเนินงาน และการเรียนรู้ (ดู 5)

เดินรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก (ดู 15)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู 24)

น้ำคือชีวิต (ดู 32)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

ป่าโนนเอียด (ดู 25)

ป่าโนนเอียด (ดู 27)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

เห็ดนางฟ้า บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 104)

ไม้ดอกไม้ประดับ บ้านหนองคู ตำบลโนนโหนน (ดู 98)

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 : [8 ก.ย. 64]
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : [16 ส.ค. 64]
  คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : [16 ส.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น : [16 ส.ค. 64]
  รายงานผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ส่วนที่2) : [16 ส.ค. 64]
  สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น : [16 ส.ค. 64]
  สนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น : [16 ส.ค. 64]
  ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน : [16 ส.ค. 64]
  ทะเบียนทรัพยากร : [16 ส.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การส่งเสริมความโปร่งใส